Blog

TÜRKİYE'DE YAZILIM SEKTÖRÜ

Yazılım sektörü son yıllarda dünyada ve ülkemizde potansiyelini hızla artıran sektörlerin başında gelmektedir. İleri teknoloji sektörleri içerisinde değerlendirilen yazılım sektörü, son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak yenilikçi ürün ve hizmetleri iç ve dış piyasalara sunmaktadır. Turizmden sağlığa, tarımdan savunma sanayine, otomotivden tekstile, makine sektöründen elektrikelektronik sektörüne kadar birçok alanda sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan veya dolaylı etkileyen yazılım ürün ve hizmetleri sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır. Çok yüksek yatırım maliyeti gerektirmeyen, en önemli girdisi iyi eğitilmiş personel olan sektörün, uluslararası piyasalarda Türk yazılım sektörü olarak planlı bir şekilde tanıtılması, pazarlama becerilerinin ve yeni ürün/hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, uygulanabilir çözümler ve bunların iç ve dış piyasalara etkin sunumu; sektörün büyüme, gelişme ve ihracatına önemli katkı yapmaktadır.

YAZILIM NE DEMEKTİR?

Bugün cep telefonumuzdan gönderdiğimiz mesajın veya banka ATM'sinde yaptığımız bir para transferinin de arkasında yazılım sektörü yer alıyor. Bir anlamda teknolojinin temelini oluşturuyor yazılım. İşlerimizi daha efektif yapabilmek için bilgi ararken tamamen yazılım sistemlerini kullanıyoruz.

SEKTÖRDEN ÖRNEK

Yazılım sektöründeki gelişmenin istihdama olan yansımasının en çarpıcı örneklerinden biri Hindistan’dır. 80’li yılların ikinci yarısında yazılım sektöründeki iş gücü 6.800 kişi iken, bu rakam 2000’li yılların başında yaklaşık 48 kat artarak 284.000 kişiye ulaşmıştır. Günümüzde bu rakam 1.000.000 kişiye ulaşmıştır. Nitelikli ve inovatif kapasitesi yüksek bir işgücü istihdam edilmesi, yazılım sektörü işgücü piyasasını farklılaştırmaktadır. Bu farklılık, yeni girişimlerin doğuşuna ve bu alandaki işgücü piyasasının ve sektörün yenilikçi ve rekabetçi olmasına yol açmaktadır.

FARKINDALIK

Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesiyle yazılımın önemi de her geçen gün artıyor. Eskiden yazılım deyince akla ‘ABD, Hindistan, İsrail’ gibi ülkeler gelirken bugün artık Türkiye de ‘ben de’ varım diyor.Dünya yazılım pazarının 4.8 trilyon dolar, Türkiye’de pazarın büyüklüğünün 6.8 milyar dolar olduğunu kaydetti.